Stoff on verkkoportaali, jonka tehtävä on levittää koulutusmalleja ja hyviä käytäntöjä kuvataide- ja musiikinopettajille. Portaalin ylläpitäjänä toimii Tölö gymnasium ja projekti on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista kehittämistehtävää.

StoffStoff

Logo saa inspiraationsa laavakiven röpelöisestä pinnasta ja sen sympaattiset muodot valuvat näytön reunojen yli. Suunnittelimme logon yhteistyössä Double Happinessin kanssa.

Stoff
Stoff

Stoffin visuaalinen ilme ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, ja se perustuu kolmeen arvoon - laatu, avoimuus ja hyvät käytännöt. Nämä olivat myös liikkeellepaneva voima visuaalisen muodon luomisessa. Stoffin värimaailma on voimakas mutta harmoninen.

StoffStoff